Post Jobs

विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउने तरिकाहरु सम्बन्धी जानकारी

विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन के के तरिकाहरु छन् ? विदेशबाट नेपालमा आफ्ना आफन्तहरुलाई पैसा पठाउन बैंक खाता वा रेमिटेन्स कम्पनीहरुको माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।रेमिटेन्स कम्पनीका …

[contact-form-7 id="1294" title="Application"]